Trening czytania

Trening techniki czytania – zajęcia indywidualne dla uczniów mających trudności w opanowaniu techniki czytania. Zastosowane metody utrwalą znajomość liter, pozwolą wyeliminować uporczywe głoskowanie, dzięki czemu wzrośnie tempo czytania, jak i rozumienie czytanych tekstów.

Trening czytania ze zrozumieniem – zajęcia indywidualne mające na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Polegają na wspólnym czytaniu tekstów o różnorodnej tematyce dostosowanej do wieku dziecka i rozwiązywaniu zadań dotyczących treści.

Czas trwania zajęć: 60 minut