Moje kwalifikacje

1. Pedagog-terapeuta – 5-letnie magisterskie studia dzienne; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalizacja: pedagogika korekcyjna (uprawnienia do prowadzenia terapii dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii).
2. Logopeda – 2-letnie Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
3. Terapeuta integracji sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie (szkolenie I i II stopnia).
4. Nauczyciel mianowany – posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, głównie w warszawskich szkołach; odbyłam praktyki w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.